Våra arbeten

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten.
Genom en stor, bred och ny maskinpark, kan kvalitet och resurser säkerställas i vårt arbete.

Byggnation av lekplats Kungsbacka

Byggnation av lekplats i Kungsbacka med våran 235 Cl. Beställare Inplenia.

Lekplats Kungsbacka

Ytterligare en maskin för Inplenia, lekplats i Kungsbacka.

Sänkning av E45an Göteborg

Stor arbetsplats i Göteborg, sänkning av 45an från Götatunneln till Falutorget. Där är vi med våran Volvo 300E och en Volvo 250E. Beställare är Peab infra.

Mölndals sjukhus

Arbetsplats Mölndals sjukhus, vi är med där med en av våra 235E maskiner. Ny entré och infart skall det bli. Beställare är VMA.

Ingrävning kommunalt avlopp

Ingrävning av kommunalt vatten och avlopp för privata hushåll.

ÅVC Barnamossen Kungsbacka

Vi har driften för Kungsbackas största ÅVC Barnamossen, kontrakt på 4 år. För Viavest.

VA sanering Lerkil

VA sanering i Lerkil Kungsbacka kommun med en av våra 235E maskiner. Beställare VMA.

Servicejobb VA Sanering Lerkil

VA sanering i Lerkil servicejobb med Volvo EWR 150E.

Varbergs Anläggning

En av våra lastväxlarbilar, MAN tridem kör material för Varbergs Anläggning, diverse servicetransporter..

Sandahls asfalt

Volvo FH 16-750 arbetar för Sandahls asfalt, här ny rondell vid ICA Maxi i Kungsbacka.

MAN 500

Våran MAN 500 med maskintrailer.

Bostäder Västra Frölunda

Här byggs det bostäder i Västra Frölunda. Våran Liebherr går som servicemaskin på arbetsplatsen. Beställare HTE Garden.

Majorna Göteborg

Arbete i Majorna Göteborg. En Volvo EW 140D går på underhåll asfalts och kantstensarbeten. Beställare är NCC.

Dräneringsarbete Poseidon Fastigheter

Dräneringsarbeten för Poseidon fastigheter, där våran Take Job 260 med kärra arbetar. Beställare Torslanda Entreprenad.

Västlänken Göteborg

Västlänken vid korsvägen i Göteborg. Olika servicearbeten. Beställare NCC.

Maskinflytt Varberg

Maskinflytt till ny arbetsplats i Varberg.