Våra lastbilar

Tridembilar med lastväxlare
Volvo FH 16 750 År 2017 3 axl vagn, 2st asfaltsflak , 2st grusflak samt maskinflak.

MAN 560 År 2017 med triokärra och 4 axl maskinsläp.

Dragbilar med schakttrailer
MAN 500 År 2017 med 3 axl schakttrailer
Volvo FH 540 År 2019 med 3 axl maskintrailer tromborn

Volvo FH 500 År 2018 med 3 axl schakttrailer
3 axl maskintrailer tromborn.